Nødnettet er grunnmuren i Norges beredskapsevne. Utbygging av nytt nødnett er allerede vesentlig forsinket og mye dyrere enn Stortinget opprinnelig forutsatte. Både helsedirektør, representanter for brannvesenet og politiet har nå uttalt at kvaliteten på leveransen ikke er tilfredsstillende.

- Vi er bekymret for om utbyggingen av nødnettet går som vi ble forespeilet og om den videre prosessen er godt nok planlagt, sier Ingjerd Schou, medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre.

Det har det siste året blitt reist tvil rundt noen av de sentrale forutsetningene for utbyggingen av nødnettet. Blant annet er det blitt reist usikkerhet om valget av versjon TEDS, og om dette egentlig vil gi et forbedret tilbud i forhold til TETRA, slik som Stortinget tidligere ble lovet. Det har kommet tilbakemeldinger fra brukere om dårlig dekning innendørs, og det er uklart om vedtatt dekningsgrad vil være på plass i 2015.

- Dersom dette stemmer er det underlig. Stortinget har forutsatt at nytt nødnett skal bygges ut med fast pris, dekningsgrad på 79. pst og kvalitet som også ville bety at man kunne sende datatrafikk og trafikkinformasjon over nettet, sier Schou.

- Statsbudsjettet belyser ikke all informasjon som har kommet om nødnettet det siste året, og vi ber derfor om en stortingsmelding om dette før sommeren, avslutter Schou.

Høyre, sammen med Krf, V og Frp bedt om en stortingsmelding om nødnett før sommeren 2013.