De parlamentariske lederne i Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til næringsministerens håndtering av statens eierskap i Telenor i forbindelse med A-pressens salg av 50 prosent av TV 2 A/S til danske Egmont.

150 milliarder kroner

"Det fremkommer både av media, av uttalelser fra LO, statsministeren og representanter fra Telenor at næringsministeren ikke synes å ha fulgt de retningslinjer for styringsprinsipper i delvis statlig eide selskaper som er fastlagt, senest av Stortinget i forbindelse med innstillingen i Eierskapsmeldingen i mai 2011", skriver de parlamentariske lederne i sin anmodning.

De parlamentariske lederne i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre peker på at Telenor er et av Norges største børsnoterte selskaper med en privat andel på 46 prosent. Med en børsverdi på over 150 milliarder kroner.

Prinsipper for styring

"Forvaltningen av et slikt eierskap er børsensitivt og det er meget uheldig at statsråden har opptrådt slik at det nå stilles en rekke spørsmål om statsråden og departementet følger de prosedyrer som er fastlagt for eierstyringen av selskapet", står det i anmodningen.

"Vi bestrider ikke statsrådens anledning til å ha personlige synspunkter på politiske stridsspørsmål, men ønsker å forsikre oss om at prinsippene for styring av statlig eide selskaper ligger fast."

Anmodningen fra partiene er at statsråden kommer så raskt som mulig til Stortinget for å forklare seg om sin håndtering av TV 2-salget.