Tromsøs ordfører Jens Johan Hiort ble orientert svært sent da utenriksministrene Hillary Clinton og Jonas Gahr Støre besøkte hans by i begynnelsen av juni. Heldigvis lot denne feilen seg rette opp, slik at Tromsøs ordfører kunne ivareta sine vertskapsforpliktelser under de to utenriksministrenes besøk på en skikkelig måte.

- I etterkant av dette har vi fått tilbakemeldinger fra svært mange av Høyres ordførere om at de har opplevd at det har vært statsråder på besøk i deres kommuner eller kommunens virksomheter/ansvarsområde, uten at de har blitt inkludert eller orientert. Det finnes også mange eksempler på at ordførere har blitt orientert om forestående statsrådsbesøk via media. Vi ser dermed at det er et klart behov for å stramme opp gjeldende praksis, skriver Høyres ordførerkollegium i et brev til statsminister Jens Stoltenberg.

Høyres ordførerkollegium, som består av 125 ordførere fra hele Norge og representerer kommuner med en samlet befolkning på over 54 % av landets befolkning, vil anmode Statsministeren om å gjennomgå gjeldende praksis og sikre at norske ordførere for fremtiden blir korrekt varslet og inkludert når statsrådene er på reiser rundt om i landet.

- Det følger av både protokoll og sedvane at den lokale ordføreren er vertskap når et medlem av Kongens råd er på besøk i hans eller hennes kommune. For ordførerne er det viktig å kunne utføre sine vertskapsforpliktelser på en korrekt og god måte. Det har selvsagt ingen betydning om den aktuelle statsråden og ordføreren har ulik partifarge. Høyres ordførere vil alltid være opptatt av å ha god og korrekt dialog med statsråder fra alle partier, står det i brevet.

- Vi tror at vi vil kunne bidra til å gjøre statsrådenes besøk rundt om i landet bedre og mer nyttige ved at vi kan bidra med vår lokalkunnskap som en del av planleggingen. Når ordføreren holdes uvitende om et kommende statsrådsbesøk, avskjæres muligheten for å kunne bidra på denne måten.