Høyre-leder Erna Solberg besøkteOmsorg Pluss-boligene i Fyllingsdalen i Bergen 29. august. Solberg og Høyre mener det er svært viktig å bygge nok omsorgsboliger for eldre, slik at alle kan være trygge på at de får hjelp når de har behov for det.

I Fyllingsdalen er det 49 omsorgsboliger som nå er omgjort til Omsorg Pluss-standard. Dette innebærer at omsorgsboligene nå er døgnbemannet, og beboerne får tilbud om tre felles måltider daglig samt en rekke aktiviteter. Omsorgsboligene har også fått en daglig leder.

Det nye omsorgstilbudet er særlig aktuelt for pasientgrupper som har behov for tilsyn og bistand hele døgnet, men som ikke har behov for en så omfattende medisinsk oppfølging som det er på et sykehjem. Dette kan for eksempel være KOLS-pasienter og hjerte- og lungepasienter.

Les mer om tilbudet i Bergen her.