Arbeidstilsynet har innvilget Bergen kommunes søknad om en prøveordning med lange helgevakter ved en demenspost på Ladegården sykehjem.Bergen kommune har gode erfaringer med alternative turnuser innen tjenestene for utviklingshemmede og psykisk syke. Ladegården blir nå det første sykehjemmet som får prøve ut en slik alternativ turnus innen eldreomsorgen, skriver kommunen på sin nettside.

Berørte ansatte som har vært medlemmer i Fagforbundet har valgt å melde seg ut av forbundet i protest mot forbundets avslag til å prøve ut ny turnus på Ladegården. Kommunen har derfor måtte søke Arbeidstilsynet om tillatelse til innføring av langvakter. Fra før har Norsk Sykepleierforbund inngått avtale med kommunen om utprøving av ny turnus. Når Arbeidstilsynet nå har innvilget søknaden kan ansatte ved avdelingen på Ladegården starte i sin nye turnus fra 1. april i år.

- Vi vet at nesten samtlige ansatte som jobber i alternativ turnus i bofellesskap i Bergen oppgir dette som bedre enn tradisjonell turnus. Det er positivt at vi nå også får prøvd ut en ny type turnus på sykehjem. Dette vil gi beboerne på sykehjemmet bedre kvalitet på tjenestene i helgene, mer ro i forbindelse med vaktskift, og vi kan øke stillingsprosenten for deltidsansatte som ønsker en større stilling, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim til kommunens nettside.

Les hele saken her.