Underernæring er et stort problem ved norske sykehjem og for hjemmetjenesten. Om lag halvparten av brukerne sliter med underernæring (Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet 2009). Tall fra Storbritannia viser at dette koster om lag 10 % av helsebudsjettet og at det koster samfunnet dobbelt så mye som overvekt.

Bergen kommune og Haukeland Universitetssjukehus samarbeider med TINE SA om utvikling av et nytt ernæringskonsept. Etat for sykehjem skal bistå med å kartlegge behovet og finne ut hvilke produkter som fungerer best for beboere og ansatte på sykehjem. Dette vil foregå ved at beboerne på enkelte sykehjem prøver ut TINEs produkter. TINE SA utvikler nye næringsmidler mens Bergen kommune og Haukeland Universitetssykehus skal dokumentere ernæringseffekt og teste av nye produkt i reelle pasientsituasjoner. Dette er et privat/offentlig samarbeid. Innovasjon Norge støtter prosjektet gjennom en Offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU). Innovest har hatt en rolle som tilrettelegger og koordinator.

- Disse produktene er ikke ment å erstatte vanlig mat og drikke, men en måte å få inn ekstra kalorier på en enkel og fristende måte, sier Onarheim.

Les hele saken på Bergen kommunes hjemmesider her.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-helse-og-omsorg/349/article-94926