- Våre veteraner er en kjemperessurs, ikke minst innen arbeid med beredskap, og vi ønsker å vite hvem de er og hvor de jobber, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Mæland, finansbyråd Liv Røssland og byråd for sosial, bolig og områdesatsing Dag Inge Ulstein fortalte onsdag om planene på et møte med Veteranalliansen på Kronstad hovedgård, også kjent som Veteranenes hus. Der var også orlogskaptein Arild Edinsen, som til daglig jobber på Veterankontoret i Sjøforsvaret og blir en viktig bidragsyter og samarbeidspartner.

- Her har vi forsømt oss, sier Mæland.

- Åvære veteran er en hedersbetegnelse, og vi må takke dem som gjør en innsats på våre vegne. Vi ønsker også å løfte verdigheten til dem som har vært ute og kjempet for landet.

Les hele saken her.