I juryens begrunnelse heter det: Bergen kommune tildeles prisen fordi den gjennom en målrettet og klar strategi viser hvordan en stor norsk by kan utvikle bymessige boliger med god tetthet og samtidig en menneskelig målestokk i tilknytning til en senterstruktur knyttet til bærekraftig infrastruktur som utbygging av Bybanen.

Statens Bymiljøpris skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Prisen er på 250.000 kroner. Bergen deler årets pris med Hamar, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Byrådslederen sa i sin takketale at det har vært en lang og krevende prosess bak utbyggingen av Bybanen. Det har vært en dugnad der mange har dratt lasset,alt fra dyktige fagfolk i kommunen og fylkeskommunen, til bilister som bidrar med bompenger. Mæland berømmet også bergenserne for at de holder ut å bo i en by som er under kontinuerlig oppussing, skriver kommunen på sine nettsider.