Bergen kommune ønsker å øke bosettingen av antall flyktninger, til 350 flyktninger per år. Til tross for at de får opphold i Norge, blir flyktninger sittende på mottak i påvente av en kommune å bo i. I dag sitter det omkring 4.500 flyktninger på norske mottak i påvente av bosetting.

I 2013 øker Bergen mottaket til 300 flyktninger. I 2014-2016 blir tallet 350 årlig.

Les hele saken på NRK.no her.