- Regjeringen har de siste månedene vært rammet av en rekke skandaler, og saker som er dårlig håndtert. Det gjelder både hijabsaken, blasfemisaken og nå sist - Akersaken. Felles for disse sakene er at de er drevet fram av sentrale Ap-statsråder og at prosessene er skjermet for innsyn fra media og velgerne, sier Sanner.

Høyre-nestlederen krever at statsministeren nå tar et oppgjør med denne kulturen.

- Denne måten å drive politikk på representerer en stor demokratisk utfordring. Et levende demokrati er avhengig av åpenhet, sier han.

Sanner legger ikke skjul på at han er overrasket over at Aps regjeringspartnere SV og Senterpartiet ikke i større grad har protestert på Ap-statsrådenes håndtering av de vanskelige stridssakene.

Les hele saken på VG.no