- Det er viktig å ikke være naive, tro at korrupsjon bare forekommer hos andre. Kommunesektoren forvalter enorme summer - 435 milliarder kroner, sier Jan Tore Sanner til dn.no.

- Les håndboken og ta den i bruk, ikke minst etter kommunevalget neste år, som en innføring i etikk og antikorrupsjonsarbeid for nye og gamle lokalpolitikere, sier Sanner til transparency.no.

På etikkonferansen, et samarbeid mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og TI Norge, ble den nye versjonen av «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon.» lansert.

- Og takk til de mer enn 40 kommunene som har deltatt i nettverksprogrammet som har vært gjennomført i regi av KS og Transparency International Norge. Ansvaret for antikorrupsjonsarbeidet er alles, men det er ikke til å komme forbi at politikere og ledere i en kommune må forvente at det stilles ekstra høye krav.