Stortingsrepresentantene Bjørn Lødemel (kommunal- og forvaltningskomiteen, Sogn og Fjordane) og Kårstein Eidem Løvaas (familie- og kulturkomiteen, Vestfold) gjester denne uken Karasjok. De beskriver begge besøket som svært interessant og givende.

- Det er veldig nyttig. Det er kjekt å besøke Høyres representanter i Sametinget, utveksle erfaringer og opprette kontakt. Vi har dyktige og flinke folk i sametingsgruppen, sier Lødemel.

Han var selv saksordfører for Sametingets årsmelding i kraft av jobben somHøyres samepolitiske talsmannpå Stortinget. Dermed får han nå førstehåndskunnskap til arbeidet bak.

- Det er greit å få se litt av bakgrunnen i det de sa i årsmeldingen, samt høre litt om utfordringene de har her. I plenum får en debatten uten filter, sier han.

Kårstein Eidem Løvaas besøkte første gang Sametinget med kultur- og familiekomiteen i januar. Da var det riktignok ikke plenumssamling, men besøket gav mersmak.

- Det var det første stedet komiteen reiste til i perioden. En av tingene jeg forstod da var at det var viktig å komme tilbake for å oppleve plenum, sier han.

Under debatten i første dag av plenum fokuserte sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) blant annet på at samer i Norge er heldigere og står bedre stilt enn de fleste andre urfolk i verden. Likevel er Løvaas opptatt av at dette ikke må bli en hvilepute.

- Det betyr ikke at vi kan sove i timen. Vi må fortsette å opprettholde arbeidet og det gode samarbeidet, sier han.

Med på reisen er også rådgiver for kommunalfraksjonen, Lene Westgaard-Halle. Hun besøkte Sametingets plenum på samme tid i fjor.

- Det er interessant og lærerikt hver gang. Det mest interessante er å høre debattene i Sametinget. En ting er å lese årsmeldingen og sakspapirene, noe annet er å høre debatten mens den pågår – særlig når dette foregår på flere språk, sier hun.