Mer enn 4 av 10 nordmenn bor i en Høyrestyrt kommune. Velgerne ser at våre lokalpolitikere bygger sykehjem og skoler. Det norske velferdssamfunnet tilhører ikke ett parti. Høyre er blant velferdssamfunnets byggmestre. Vi har gjennom hele vår historie vært med og gjennomført store velferdsreformer, blant dem Folketrygden. Samtidig har Høyre alltid vært opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles. Derfor er vi også opptatt av at jobbskapere og bedrifter skal ha gode rammebetingelser.

Helga Pedersen avviser såkalt dynamisk skattepolitikk med at dette er "voodoo-økonomi og velkjent høyreretorikk fra Reagan- og Thatcherperioden". Hun mener at lavere skatt for arbeidstakere og bedriftene må innebære kutt i velferden. Det vil jeg gjerne svare på:

Dynamisk skattepolitikk
Gjennom den økonomiske politikken kan vi bruke ulike virkemidler for å stimulere den økonomiske veksten. Når økonomien vokser blir det mer å fordele. Noen ser på skatt kun som et fordelingspolitisk virkemiddel. Jeg ser på skattereduksjoner som ett av mange virkemidler som kan brukes for å motivere flere til å jobbe mer, arbeide fremfor å gå på trygd og sikre at flere vil investere sine egne penger i nye arbeidsplasser. Statistisk sentralbyrå har gjennom ulike forskningsprosjekter dokumentert at skattereduksjoner har dynamiske effekter. Det betyr at senker du skatten med 1 mrd kroner så kommer noe tilbake i form av økte skatteinntekter. Dette er ikke mer hokus pokus enn at selv Finansdepartementet nå har slått fast at; det er veldokumentert at skattereduksjoner har dynamiske effekter. Da SSB vurderte skattereduksjonene som Høyre gav i Regjering dokumenterte de at nesten 6 av 10 kroner kom tilbake i form av økte skatteinntekter. En ny rapport viser at om lag 3 av 10 kroner kommer tilbake til statskassen.

Betyr skattelette velferdskutt?
Påstanden til Helga Pedersen viser to ting: For det første at Ap definerer velferd som noe politikerne bevilger over statsbudsjettet. Jeg mener at velferd også handler om trygge jobber og en romslig privatøkonomi. En krone gitt i skattelette, er ikke en tapt krone, men en krone som blir igjen i familien eller i bedriften og som bidrar til velferd og jobbskaping. Dernest viser Pedersens påstand at Arbeiderpartiet har endret kurs. Da den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger ble vedtatt mente Ap i likhet med Høyre at det økte handlingsrommet skulle brukes til å investere i kunnskap og samferdsel og til skattereduksjoner. Det mener Høyre fortsatt. Norge vil også i årene som kommer kunne disponere en voksende avkastning av pengene som står i pensjonsfondet. I tillegg mener Høyre at det er fullt mulig å få mer ut av de offentlige kronene. I våre alternative budsjetter fremmer vi forslag som vil innebære mindre byråkrati og overadministrasjon og noe lavere overføringer til ulike næringer. Det gir oss mulighet til både å senke skattene og prioritere investeringer og velferd.

Det er interessant at Arbeiderpartiets nestleder bruker stadig mer av sin tid på å angripe Høyre. Det kan tyde på at man forbereder et nytt liv i opposisjon.