Regjeringen gir ytterligere 100 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i Nepal.

- Den samlede norske støtten til jordskjelvkatastrofen i Nepal er dermed 130 millioner kroner. Det er omfattende behov for hjelp både på kort og lang sikt, sier statsminister Erna Solberg.

Sammen med utenriksminister Børge Brende møtte hun tirsdag ettermiddag norske hjelpeorganisasjoner som har nødhjelpsinnsats i Nepal.

Situasjonen i Nepal er fortsatt uoversiktlig etter jordskjelvet som rammet lørdag. Minst 8 millioner mennesker er i områdene som rammet av jordskjelvkatastrofen, ifølge FN, som antar at tallene vil stige. Regjeringen ga 30 millioner kroner til akutt nødhjelp allerede samme dag som katastrofen rammet, og har i dag bevilget ytterligere 100 millioner kroner.

- Hjelpeinnsatsen er i gang, selv om det ikke har vært mulig å få full oversikt over situasjonen mange steder. Det er krevende å kartlegge situasjonen og behovene. Det er viktig at myndighetene i Nepal sammen med FN får mulighet til å lede arbeidet. Samtidig vet vi at mye av den umiddelbare nødhjelpen gis av lokalbefolkning og små organisasjoner som responderer på behovene i sitt nærmiljø, sier statsminister Solberg.

- Først og fremst er vår oppgave å bidra til at den internasjonale nødhjelpsinnsatsen fungerer. Nepal og FN må være i førersetet. Aktørene som bidrar må ha kunnskap om og kjennskap til Nepal og prioritere innsatsen i tråd med behovene for befolkningen. Vi berømmer de norske hjelpeorganisasjonene i Nepal for deres raske reaksjon og store engasjement for å hjelpe de rammede, sier utenriksminister Børge Brende.

Les pressemeldingen her.