Høyres nestleder påpeker at regjeringen skyver regningen over på bilistene, i form av bompenger. Fra og med 2013 vil bilistene betale mer for å bygge riksveier enn hva staten gjør.

Bomregninga blir dermed over dobbelt så stor som da regjering tiltrådte i 2005.

– Med de nivåene det er blitt på bompengene, risikerer man å undergrave folks betalingsvilje, sier Jan Tore Sanner til TV 2.

Kun en kilometer med kollektivfelt

Regjeringen har i tillegg satt av penger til kun en ny kilometer med kollektivfelt i 2013.En uke før budsjettet ble lagt frem, sa samferdselsminister Marit Arnstad dette, i følge TV 2;

– Det avgjørende nøkkelen for trafikken rundt Oslo er kollektivtrafikken.

Men i budsjettet er det satt av penger til bare en kilometer nytt kollektivfelt, i hele landet. I sum vil fem av ni planlagte kilometer med kollektivfelt stå ferdig neste år.

– Løftebrudd, mener Sanner.

Les hele saken på TV2.no.