Sted: Stortinget

Dato: Mandag 16. mars

Tid: 11.30 - 14.20 (lunsj 11.30-12.00)

Bioøkonomi innebærer at biomasse blir utnyttet i bærekraftige kretsløp i produksjon av mat, produkter og energi. For Norge kan produksjon av bioprodukter lette overgangen fra en oljeavhengig økonomi til en mer bærekraftig økonomi. Norge har naturgitte fortrinn gjennom store havområder til for eksempel algeproduksjon, mye skog, og lange landbrukstradisjoner. Hvordan kan vi realisere Norges potensial i bioøkonomien?

Disse deltar som innledere og i debattpanelet:

 • Bioøkonomi – den nye oljen?
  • Nikolai Astrup, leder av utvalget «Det grønne skiftet».
 • Skogens rolle i bioøkonomien
  • Erik Lahnstein, adm. direktør Norges Skogeierforbund
 • Fremtidens bioraffineri - muligheter og utfordringer
  • Gudbrand Rødsrud, teknologidirektør i Borregaard
 • Fremtidens miljøvennlige drivstoff - produksjon av andregenerasjons biodrivstoff
  • Rune Gjessing, prosjektdirektør i Statkraft og Christen Grønvold-Hansen, adm. direktør i Södra Tofte AS.
 • Forskningens rolle i utviklingen av bioøkonomien
  • Mari Tveit, rektor Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)
 • Markedsmulighetene for bioenergi i Norge
  • Hege Holte Nielsen, fung. daglig leder, Norges bioenergiforening (NOBIO)
 • Diskusjon

Ønsker du å delta på seminaret, send din påmelding til politisk rådgiver Kristina Smedsvig, Kristina.Smedsvig@stortinget.no, innen 13.mars 2015. Påmelding er gratis og åpen for alle, med forbehold om at det er nok plasser.