- Norge som bioøkonomi er en “supermakt”. Vi har biobaserte ressurser, kunnskap og ekspertise, sa Mari Tveit, rektor Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) i sin innledning. Alt som kan lages av olje kan lages av tre, understreket hun.

Rune Gjessing, prosjektdirektør fra Statkraft snakket om de mange fordelene ved andre generasjons biodrivstoff. Det reduserer klimagassutslipp, bidrar til bedre utnyttelse av de industrielle bioressursene, og er viktig for den grønne omstillingen av den norske industrien. Bærekraftig skog er den mest realistiske råvaren for andregenerasjons biodrivstoff, sa han videre. Sammen med Södra har de startet et nytt selskap som heter Silva Green Fuel som skal etablere et demonstrasjonsanlegg på Tofte med sikte på produksjon fra 2020.

- Økt bruk av trevirke kan redusere klimautslippene med omlag 5 mill. tonn CO2. Det årlige opptaket av CO2 i norske skoger kan økes med mer enn 5 mill. tonn CO2. Nettoutslippet av CO2 i Norge kan reduseres med mer enn 10 mill. tonn CO2, noe som tilsvarer 20 % av Norges samlede utslipp, sa Erik Lahnstein, adm. Direktør Norges Skogeierforbund, under seminaret.

Utvalgets leder Nikolai Astrup avsluttet seminaret med å takke innledere og deltakere for interessante bidrag til diskusjonen. Han kom i tillegg med en oppfordring om at alle innspill til utvalgets arbeid med å utvikle Høyres politikk på dette området er hjertelig velkomne.

Har du innspill til hvordan kan vi realisere Norges potensial i bioøkonomien?

Send dine innspill til utvalgets politiske rådgiver, Kristina Daae Smedsvig på kristina.Smedsvig@stortinget.no. Besøk gjerne også nettsiden her.