Blant de 25 dyreste kommunene i landet finner vi 21 kommuner med rødt politisk styre, viser tall fra SSB og Huseierens Landsforbund.

- Gjennomgang av tallene viser at forskjellen mellom blå og røde kommuner er et par tusen kroner, sier Sanner og legger til at forskjellen blir på 3.000 kroner hvis tallene justeres for forskjell i folketall: - Jeg ser disse tallene som en bekreftelse på at Høyre-politikere i utgangspunktet vegrer seg mot å sende store regninger til innbyggerne. I disse kommunene har man et stort fokus på effektiv drift. Det gir resultater, sier Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå ANB.

I røde kommuner er kommunale avgifter i snitt 13.300 kroner, mens de i blå kommuner er 11.000 kroner. Snittet for alle landets kommuner er på 12.400 kroner. Noen av forskjellene kan tilskrives kommunestørrelse.

– Det er riktig at større kommuner har et bedre grunnlag for effektiv drift, blant annet fordi infrastruktur for vann og avløp dekker mange husstander, sier Høyres finanspolitiske talsmann og konstaterer samtidig at ingen av storbyene ligger på pristoppen.

Sanner viser også til at kommunenes administrasjonskostnader gikk ned da Høyre satt i Bondevik II-regjeringen mens de har gått opp under den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen.

Oppsummering av kommunale avgifter og eiendomsskatt:

Politisk styre

Gjsn. kommunale avg. + eiendomsskatt

Vektet med folketall

Antall kommuner

Blått

11 032

9 183

64

Rødt

13 313

12 183

162

Annet

12 024

12 001

177

Totalt

12 385

10 873

403

Blå avgifter i % av røde

82,9 %

75,4 %

I den første kolonnen teller hver kommune likt. I neste kolonne teller hver innbygger likt. Dvs:
- Kommunale avgifter + eiendomsskatt i blå kommuner er i gjennomsnitt 17% lavere enn i røde.
- Innbyggerne i blå kommuner betaler i gjennomsnitt 25% mindre i kommunale avgifter og eiendomsskatt enn innbyggerne i røde.

Definisjon: Røde kommuner er de som har både ordfører og varaordfører fra Ap/Sp/SV. Blå kommuner er de som har ordfører og varaordfører fra H/V/KrF/FrP. Kommuner med andre kombinasjoner faller i kategorien ”annet”.