Kjære Venner og lesere!

Dersom parameteren på Demokrati hadde vært kommunenes størrelse og mann legger til grunn jo mindre enheter jo mer demokrati, så er nok Frankrike med sine 37.000 kommuner verdens mest demokratiske land! Hvis man derimot ser nærmere på hvilket myndighetsområde til en gjennomsnittlig Fransk kommune så blir bilde et ganske annet. Man har der myndighet til å ønske de høye herrer fra Paris velkommen til kommunen og kunne arrangere den årlige landsbyfesten, litt grovt sagt!

I Norge har vi et solid, sterkt og myndig lokaldemokrati med utvidet selvstyre. Slik vil vi at det fortsatt skal være. Jeg har mang en gang framholdt at det å være lokalpolitiker er å være tjener for befolkningen og ikke dets herre og mester! Nå åpner kommunalministeren for at vi kan få utvidet vårt myndighetsområde ytterligere. Det er mer enn antydet at videregående skoler kan falle innenfor det nye myndighetsområde. Det betinger imidlertid at enheten er stor og robust nok til at vi kan få denne oppgaven. Fredrikstad «eksporterer» i dag rundt 700 elever ut av kommunen for å få videregående skole. En overføring av videregående skole til en «Nedre Glomma kommune» vil kunne gi oss mulighet til å gjøre noe med dette og sikre et bedre samsvar mellom bosted og videregående skoler. Dett er kun et element.

Poenget er at nye utfordringer og et samfunn som blir stadig mer spesialisert krever nye og bedre løsninger og det er dette som er hele hensikten med kommunereformen.

Vi trenger et attraktivt tyngdepunkt på østsiden av Oslo

En annen side er vårt arbeid for å sikre tjenestetilbudet og velferden til våre innbyggere. Dette kan best gjøres gjennom å utnytte det solide vekstpotensialet som ligger i Nedre Glomma-regionen. Nedre Glomma-regionen danner en naturlig vekst, arbeids- og etableringsområde. En annen dimensjon er innbyggernes sikkerhet. Hensynet til beredskap og sikkerhet og innbyggernes trygghet taler også for en regional tankegang. Dette er også allerede fulgt opp gjennom en felles krise- og beredskapsplan for Nedre Glomma-regionen.

Intet av dette vil fjerne lokalidentiteten.

Vi vil fortsatt ha to byer men en administrasjon. Det handler om hvorvidt våre nåværende kommuner er skikket til å ivareta innbyggernes behov for tjenester i framtiden.

Forholdet til identitet sitter mer over snippen og våre følelser enn hvordan ting praktisk organiseres rundt oss! Jeg tror at Fredrikstads kommunes prosjektplan for kommunereform vil konkludere med at en sammenslåing av Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Råde vil være det beste for innbyggerne. Skulle dette så bli en realitet vil jeg, selvsagt, fortsatt tviholde på setet mitt på Fredrikstad stadion og hun jeg er gift med vil fortsatt tviholde på at hun ikke er Fredrikstad- men Kråkerøyjente!

Poenget er at bynavnene, stedsnavnene, tilhørigheten og identiteten forsvinner ikke selv om vi organiserer oss klokere, smartere og mer rasjonelt til innbyggernes beste, som vi er satt til å tjene!

Ha en flott blåmandag.

Hilsen Peter Kuran,

Gruppeleder og Ordførerkandidat for Fredrikstad Høyre