- Vi mener deres juridiske tolkning er feil, sier Høyre-leder Erna Solberg.

- Man kan ikke si at Høyre ikke skal ha ytringsfrihet, mens småpartier som Pensjonistpartiet skal ha det. Det er faktisk sånn at vi er dømt i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) for brudd på ytringsfriheten for alle partier. Vi mener Medietilsynets fortolkning ikke holder vann, og vi tror at det kan bli nødvendig med en ny sak for å få regjeringen til å skjønne at den opptrer i strid med ytringsfriheten, sier hun.

Både TV Vest, som har skiftet navn til TV Aftenbladet, partier som Høyre og Frp, og ledende ytringsfrihetsjurister som Kyrre Eggen, Anine Kierulf og professor Mads T. Andenæs oppfatter EMDs dom som et generaloppgjør med det norske totalforbudet.

I så fall vil det være i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) å hindre politiske partier i Norge å kjøpe reklameplass på tv for sine politiske budskap - uansett partiets størrelse.

Les hele saken hos DN.no