- Juryen mener Høyre har gjennomført den beste valgkampen under lokalvalget 2011. Partiet har stått støtt på sin politiske kurs, har valgt en klok kommunikasjonsstrategi og vist bredde i saker, personvalg og kanaler, sier ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje og juryleder Elizabeth Hartmann.

Her er juryens begrunnelse for at Høyre er valgkampvinneren:

- Høyre har stått støtt på sin politiske kurs som ble staket ut i 2009. Partiet har valgt en klok kommunikasjonsstrategi og vist bredde i saker, personvalg og kanaler. Høyre har vunnet på å sitte mest mulig stille og tviholde på de velgerne som allerede var mobilisert. De har hatt en strategi som gikk ut på ikke å gjøre noen feil og ellers ligge lavt og konsolidere. Derfor er det vanskelig å si at de har hatt en veldig spennende valgkamp. Juryen vil likevel trekke frem partiets lokale valgkamp, særlig i de store byene. Utnyttelsen av Stang-effekten i Oslo er spesielt imponerende. Ernas nye image som ”Myk Mama”, som raus og avdempet partileder har kledd denne valgkampen godt. I tillegg var hun en av to partiledere utenfor Arbeiderpartiet som faktisk klarte å få mediedekning i sorgfasen etter 22. juli med sin sammenligning av dagens muslimdebatt i Norge og jødedebatten i Tyskland på 30-tallet. Godt gjort! Høyre har også vært dyktigst av de politiske partiene i bruken av sosiale medier. Partiet har skjønt at dialog er helt avgjørende for å kunne beherske og dra nytte av sosiale medier, sier juryen.

Les hele saken her.