Du kan komme med innspill lenger ned på siden.

— Det handler om å finne frem til de små, men viktige tiltakene. Vi er allerede i gang, men skal vi lykkes er vi avhengig av hjelp. Det er våre folk lokalt som vet best hvor skoen trykker, sier Mudassar Kapur, Stortingsrepresentant for Høyre i kommunal og forvaltningskomiteen, som skal lede partiprosjektet.

Vi har en god offentlig sektor i Norge, men for mye detaljstyring bidrar imidlertid til at ansatte bruker for mye tid på rapportering, og innbyggere for mye tid på skjema. Dersom tidstyver fjernes kan det frigjøres ressurser som kan brukes til å forbedre tjenestetilbudet i kommunen.

— Det handler om å jobbe smartere og skape en enklere hverdag for vanlige folk, bedrifter og for de som jobber i det offentlige, sier Kapur engasjert.

Mudassar Kapur forteller om at han i disse dager på Stortinget jobber med forenklinger i plan- og bygningsloven. Noen av endringene som foreslås er å frita bygg fra søknadsplikt, færre omkamper og kortere tidsfrister.

— Dette er viktige endringer som vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Det er derimot mye å hente på andre områder. Den beste politikken lager vi sammen og forenklingen starter i våre lokalsamfunn», sier Mudassar Kapur.

Har du tanker og ideer til forenklinger og forbedringer, del de med oss på i skjemaet under og send dem til oss.

— Vi trenger fortløpende gode "Høgre i praksis"-eksempler på hva som allerede er gjort i kommunene og våre lokalsamfunn, eller gode ideer folk har fått i hverdagen når ting har tatt tid, avslutter han.

Her kan du komme med ditt innspill:

Vi ønsker å finne alle tidstyvene. Her kan du fortelle om en tidstyv, og komme med forslag til løsning.