Bedre helse og utdanning for alle har høy prioritet for Regjeringen. Norge har en global lederrolle på internasjonale helsespørsmål og har trappet kraftig opp innsatsen for utdanning i utviklingspolitikken. Det å sikre menneskers liv og muligheter gjennom god helse og god utdanning er viktig for enkeltmennesket, men også for utviklingen av gode og bærekraftige samfunn.

De nye bærekraftsmålene skal være konkrete og oppnåelige. De vil for mange land være ledestjernen for nasjonal politikk innen utdanning og helse. De gir retning til milliarder av norske bistandskroner hvert år.

Som vi vet er det én ting å vedta flotte målsetninger. Noe annet er å oppfylle dem. Vi må ha et skarpt blikk for hvordan verden kan nå de ambisiøse målene. Derfor lanserer vi nå den nasjonale idédugnaden «Visjon 2030».

På bakgrunn av kompetanse vi vet finnes i landet, mener vi at norsk næringsliv, forskningsmiljøer, institusjoner og sivilt samfunn har utviklet eller er i ferd med å utvikle mange gode løsninger som trengs for å bidra til en bedre verden. De aktørene vi vet om skriver vi brev til, men vi vi ønsker at flere tenker over om de kan bidra. Derfor også denne kronikken.

Vi tror at teknologi utviklet for rikere land også kan passe fattigere land. I en stadig mer globalisert verden har forventningene og kunnskapene om et godt liv økt like mye som innsikten om at utvikling må være bærekraftig.

Gjennom Visjon 2030 ønsker vi å invitere norske miljøer til å presentere gode løsninger som på en bærekraftig måte kan bidra til at verden når målene vi kollektivt setter oss for år 2030 på helse og utdanning.

Løsninger som bidrar både til helse og utdanning er spesielt velkomne fordi sammenhengene og synergiene er så sterke. Eksempelvis vet vi at unge jenter som tar utdanning ikke løper like stor risiko for tidlig graviditet. De beskytter seg mot smittsomme sykdommer. De får jobber, kan forsørge og oppdra sunne barn. Det norske likestillingssamfunnet har gitt et vell av erfaring å dra nytte av, med tanke på løsninger for andre.

Når alle idéene er kommet inn vil vi invitere til en konferanse vinteren 2015 i Trondheim, hvor de beste norske ideene og løsningene presenteres.

Vi tror dette kan bli spennende og interessant av flere grunner:

For det første tror vi norske miljøer er klare for denne utfordringen og har både viljen og evnen til å bidra. Innovasjon i norske akademiske miljø, i norske institusjoner, i det private næringsliv, og i frivillig sektor bidrar allerede til et økende internasjonalt samarbeid om kunnskap og forsking, prosjekter og ulike kommersielle løsninger knyttet til både helse og utdanning. Eksempelet satt av Laerdal Medicals non-profit søsterselskap, Laerdal Global Health, er slående. De utvikler blant annet slitesterke, enkle og rimelige produkter og treningsprogram utviklet for å trene og utruste fødselshjelpere i fattige land.

For det andre er det spennende å få et bilde av hva Norge kan komme opp med. Vi har neppe full oversikt - og utviklingen er rask. Innkomne bidrag kan være alt fra nye spennende prosjekter til ny teknologi, nye forretningsidéer, nye finansieringsmåter, ny viten som kan omsettes og så videre.

For det tredje er en slik øvelse også nyttig for oss som politikere i vårt arbeid. De innovative løsningene som skal presenteres i Trondheim vil vi ta med oss ut i verden, spesielt inn i den avsluttende forhandlingsprosessen om målene. Vi ser eksempelvis med spenning på at norske IT-miljøer jobber med å utvikle spillbaserte læringsprogrammer som også kan gi barn i fattige land læringsmuligheter.

Norge jobber for at de nye målene skal innebære at alle barn i verden skal få gå på en kvalitetsmessig god skole - at jenter har den samme muligheten til utdanning som gutter. Vi vil at alle får tilgang til moderne teknologi i skolen. Vi vil sikre at barn ikke faller ut av skolen, og at utdanningen møter behovene i privat og offentlig sektor, slik at uteksaminerte elever kommer inn i meningsfylt arbeid. Norge ønsker at verden vil få slutt på barne- og mødredødlighet. Dødelige smittsomme sykdommer som hiv og aids, tuberkulose og malaria skal komme under full kontroll. Verden bør vedta å redusere kreft, diabetes og hjerte- og karsykdommer med en tredjedel i alle land. Norge ønsker å inkludere målsettinger om å fremme mental helse og velvære for alle. Vi vil at kvinner og menns seksuelle og reproduktive rettigheter respekteres og at nødvendige helsetjenester gjøres tilgjengelig.

Visjon 2030 handler om å finne ut hvordan vi i Norge kan bidra til positive endringer, både for oss selv og andre. Derfor ønsker vi bidrag også fra nye miljøer og ønsker samtidig velkommen til Trondheim i 2015.

Av: Utenriksminister Børge Brende, Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.