- Bodø er i dag utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2014. Kommunen blir premiert for å ha arbeidet systematisk og langsiktig med trafikksikkerhet. Arbeidet er forankret helt til topps i kommunens ledelse og alle kommunale instanser er involvert i gjennomføringen av tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Prisen er på en million kroner og blir gitt til en kommune som har utmerket seg med godt lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Det er Statens vegvesen som administrerer søknadsprosessen og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen sju forslag til kandidater.

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

- Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.

- Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skolevegene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.

- Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.

- Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

Les hele saken her.