I fjor vedtok Stortinget å godkjenne FN-konvensjonen om å legge til rette for at menneskerettighetene skal oppfylles også for funksjonshemmede. Derfor har regjeringen nå lagt frem en stortingsmelding om hvordan vi skal følge opp politisk i Norge, blant annet ved å legge bedre til rette for boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Regjeringen vil gjøre hva den kan for at enkeltpersoner i Norge skal få gode muligheter til å utvikle sitt potensiale. Vi er forskjellige. Det er en utfordring, men først og fremst en rikdom, sier Bente Stein-Mathisen (H).

Arbeid- og sosialkomiteen har gjennom høringsinnspill merket seg at flere gir uttrykk for bekymring over utviklingen av store boligkomplekser.

- Vi er tydelig på at for store boligkomplekser kan føre til et institusjonslignende bomiljø. Det er derfor viktig at kommunene i samarbeid med pårørende og brukere finner frem til boligstørrelser og boligutforming som er tilpasset de som skal bo i boligene, og de som skal bo sammen. For mange er tryggheten i bofellesskapene det viktige.

I noen kommuner har pårørende gått sammen og tatt initiativ til å bygge eller kjøpe samlokaliserte boliger til sine voksne barn med nedsatt funksjonsevne. Dette synes Stein-Mathisen er et flott initiativ.

- Mennesker med utviklingshemming må, som alle andre, kunne investere i boligmarkedet og eie sin egen bolig. De som har gjennomført slike boligprosjekter forteller om mange hindringer i byråkratiet og en vanskelig prosess. Vi må legge forholdene bedre til rette for privat initiativ, forenkling av regelverk og se på Husbankens støtteordninger, avslutter Stein-Mathisen.