I dag tar det over 20 timer å kjøre E39 fra Kristiansand til Trondheim. Turen inkluderer blant annet syv ferjestrekninger. I fremtiden kan det bli mulig å få dette til uten ferjer, og redusere reisetiden med opp mot 9 timer. En slik sammenbinding vil kunne gi Vestlandet en helt ny hverdag. Det vil hele landet tjene på.

VG har fredag et oppslag der de har regnet ut hva det vil koste i bompenger å kjøre fergefritt. Det VG ikke forteller er hva det koster å kjøre strekningen i dag. På dagens syv ferjestrekninger betaler en personbil til sammen ca. 1000 kroner en vei. For busser og trailere koster det i dag mellom 3500 og 5200 kroner. Dette beløpet øker hvert år – og må i utgangspunktet betales til «evig» tid. Dersom vi nå får bruer og tunneler på plass, vil bilistene bare måtte betale bombilletten til investeringene er nedbetalt. VG trekker også spesielt frem kystveien mellom Molde og Ålesund fordi dette ifølge avisen blir den dyreste strekningen. Men bompengesatsen VG bruker på Romsdalsfjorden inkluderer mye mer enn Møreaksen. I beløpet på kr. 481 inngår i tillegg følgende:

Nye vei Ålesund-Vestnes, bytunnel i Molde og ny vei Årø-Hjelset. I tillegg blir det bro over Julsundet, tunnel under Tautra og forbindelsen Aukra-Midsund.

Tidligere denne uken var representanter fra hele Vestlandet samlet i Oslo for å overlevere kravet om fergefri E39 til oss stortingspolitikere. Regionen står samlet bak kravet om mest mulig trykk for å få dette på plass. Høyre og undertegnede vil være en pådriver for å få prosjektene realisert. For å få dette til trenger vi bompenger, men vi trenger også å se på nye løsninger for planlegging, finansiering og utbygging. Hver ferjestrekning vil ha ulik balanse mellom bompenger, fergeavløsningsmidler og statlig finansiering. Og vi ser nå at strekningene mellom Stavanger og Bergen nærmer seg vedtak og igangsettelse. Bare på disse to prosjektene betaler bilistene ca. 500 kr i dag. Staten må også bidra, men hovedtyngden av investeringskostnadene på disse må bilistene ta. Dette er det tverrpolitisk enighet om lokalt.

Ferjefritt E39 handler for de aller fleste ikke om en reise på tvers av halve Norge, eller tusenvis i ferjebilletter eller bompenger. For de aller fleste så handler dette om å få muligheten til å pendle til jobb, eller spise middag i storbyen, uten å være avhengig av rutetabellen på den lokale ferja. Det betyr at vekstkraften fra byene langs kysten når lengre ut og knyttes sammen. For de som lever med denne begrensningen hver dag, så vil disse broene og tunnelene bety en helt ny hverdag.