Høyres landsmøte får besøk fravåre søsterpartier i Sverige og Storbritannia. Begge lands regjeringer har gått inn for å konsentrere og avgrense, samt øke støtten til verdens aller fattigste og konfliktfylte land. Fokuset forbåde Sverige og Storbritanniahar vært på utdanning og helse. For å nå målene har landene innført tiltak som skal sørge for mer åpenhet og ansvarlighet, samt kontinuerlig evaluering av oppnådde resultater.

Vi har gleden av å invitere til et lunsjseminar om bistandspolitikk på Høyres landsmøte lørdag 4. mai. Møtet ledes av Høyres utviklingspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark. Med seg til debatt har han fått Moderaternas riksdagsmedlem Christian Holm og UK Conservatives James Wharton, parlamentsmedlem fra Storbitannia.

Debatten vil foregå på engelsk.

Velkommen!