- Vi er nå et steg nærmere felles borgerlig arbeidslivspolitikk i 2013, sier Torbjørn Røe isaksen (H) til Dagsavisen.

I samme retning

Arbeidspolitikerne fra Høyre, Venstre, KrF og Frp jobber for å danne felles rammer for en ny arbeidslivspolitikk. Røe Isaksen poengterer at dagens opposisjonspartier på Stortinget trekker i samme retning.

- Hovedpoenget er at opposisjonspartiene trekker i samme retning. Arbeiderpartiet har gått for langt til venstre i disse spørsmålene, og blitt radikalisert år for år. Vi står faktisk for en politikk som ligner ganske mye på Stoltenberg i 2001, sier Høyres arbeidspolitiske talsmann.

Arbeidsmiljøloven

Det betyr blant annet en viss oppmykning av arbeidsmiljøloven.

- Både av hensyn til norsk økonomi sin konkurransekraft og av hensyn til det enorme behovet for folk i pleie- og omsorgssektoren trenger vi noen oppmykninger. Arbeidsmiljøloven er mer regid enn den noen gang har vært etter at den rødgrønne regjeringen strammet inn. Det betyr at vi ikke får brukt arbeidskraften vår på en best mulig måte, sier Røe Isaksen.

Dette er blant områdene partiene er enige om:

Myke opp reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid/overtid (fortsatt tak på maksimalt antall arbeidstimer per dag, måned og år).

Forhandle frem arbeidsavtaler lokalt, for eksempel "drømmeturnuser", uten godkjenning fra sentrale fagforeninger.

Gjeninnføre Arbeidstilsynets mulighet til å si ja til alternative turnuser.

Myke opp reglene for midlertidige ansettelser, blant annet gjennom å likestille statens regler med private regler.