- Bygging av Fornebubanen vil bety at vi rydder opp i kø, kork og kaos, sier Høyres leder, Erna Solberg.

Lederne for de fire opposisjonspartiene sier et nytt flertall vil innebære at Fornebubanen nå vil bli en realitet. Fornebubanen er en planlagt 8,3 km t-bane-strekning med metrostandard. Banen er planlagt langs en trase mellom Fornebu og Majorstuen med tre stasjoner på Fornebulandet, samt egne stasjoner på Lysaker, Vækerø og Skøyen. Prosjektet vil gi god kollektivbetjening av store byutviklingsområder. Reisetiden vil bli 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen.

Enigheten mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre betyr følgende:

1. Et regjeringsskifte betyr bygging av Fornebubanen.

2. Partiene lover 50 % statlig finansiering av Fornebubanen.

3. Utbyggingen kan organiseres i et eget utbyggingsselskap.

4. Utbyggingen skal settes i gang raskest mulig.

Kø, kork og kaos

Det er mange som bor og bendler til og fra Fornebu i dag. Trafikkbildet er preget av lange køer, noe som skaper problemer både for de som jobber på Fornebu og for dem som bor der.

Viktig for boligbygging

Det er bygget og påbeynt bygging av 1300 nye boliger på Fornebu de siste årene. Totalt er det planlagt 6300 nye boliger, men realiseringen av disse – og mulige planer for bygging av enda flere – avhenger av at Fornebubanen kommer på plass.

- Vårt løfte om å realisere Fornebubanen er et av de viktigste prosjektene for bygging av nye boliger i Oslo-regionen, og vil bidra til å minske presset i boligmarkedet i området, sier Solberg.

Vil bety flere arbeidsplasser

Det er i dag 15.000-20.000 arbeidsplasser på Fornebu. Selskaper som Statoil, Aker og Telenor har store kontorer på Fornebu. Fornebubanen vil medføre at det kan skapes flere tusen nye arbeidsplasser, noe som i dag er umulig på grunn av dårlig infrastruktur.

- Baneløsningen blir dermed også et viktig prosjekt for å skape trygge arbeidsplasser, sier Solberg.

En klimavennlig løsning.

Til tross for at det allerede i dag går 46 busser i timen til Fornebu, hvorav 28 går inn til Oslo sentrum, er biltrafikken stor. Dersom Fornebubanen ikke blir bygget, tilsier utviklingen at antall bussavganger må økes og at trafikken vil tette seg enda mer til.

- Fornebubanen innebærer ikke bare bedre trafikkflyt, men vil også gi en klimagevinst fordi buss- og biltrafikken kan reduseres, avslutter Solberg.