De rødgrønne har sådd tvil om hvilket syn en borgerlig regjering har på et fortsatt offentlig eierskap til norsk vannkraft. Som et svar på dette la Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti før jul frem et felles forslag i Stortinget.

- Jeg er glad for at vi nå får tydeliggjort vårt syn på saken, sier Siri Meling, nestleder i energi og miljøokmiteen. - Noen har misforstått vårt standpunkt tidligere, så da er det fint at det blir tydeliggjort.

I fellesforslaget fra de fire partiene slås det fast at partiene støtter dagens ordning med nasjonalt eierskap til utnyttelse av vannkraftressursene, og "legger denne til grunn i overskuelig fremtid".

Industrien trenger langsiktighet
- Vi må ha et system som gjør det mulig for kraftkrevende industri å sikre stabil krafttilgang, sier Meling. Hun påpeker at kraftkrevende industri trenger forutsigbarhet når de vurderer sine investeringer.

-I forslaget vårt har vi bedt regjeringen fremme en sak der vi ser på hvordan vi kan ivareta industrien, avslutter Meling.

Les hele saken fra ABC nyheter her.

Les hele fellesforslaget her.