Hole minner om gjennomsnittet på de ti januar-målingene ga flertall for de borgerlige, ikke bare i folket, men også i mandater i valg:

- Jens Stoltenberg må bare fortsette å feire. Men det han da feirer er at han etter tre og et halvt år med rødgrønn flertallsregjering fortsatt har flertallet i det norske folk mot seg, konstaterer Høyres generalsekretær.

Hole viser til at man i Høyre hele tiden har visst at det ikke er nok med flertall i folket. Flertallet må være stort nok, fordi valgloven gir Ap et "styringstillegg". Høyres generalsekretær er overbevist om at den rødgrønne regjeringen vil bli stemt ned av folket i september:

- Stoltenbergs og Halvorsens metodiske utnyttelse av finanskrisen i strategisk fremlagte, og hyppige, "pakker", vil etterhvert bli avslørt. Det lar seg ikke bortforklare at vi har en regjering som nekter å møte krisen med å la alle gode krefter slippe til. Den rødgrønne regjeringen tviholder på at krisen skal møtes med harde skatte- og avgiftsøkninger på bedriftene (kfr det vedtatte statsbudsjettet), de tviholder på ideologisk motstand mot samarbeid med private for å bygge veier, de tviholder på ideologisk motstand mot å kjøpe operasjonsplasser der det er ledig kapasitet og de tviholder på å holde de frivillige kreftene nede gjennom å pålegge dem en urettferdig momsordning, slår Høyres generalsekretær fast.

- Høyre har lagt frem forslag til stortingsvalgprogram. Det skisserer en politikk som både vil skape trygghet og optimisme. Vårt program skaper trygghet om velferden, fordi vi har en politikk som vil skape optimisme i bedriftene og en politikk som tør å bruke nye løsninger frikoblet fra ideologiske kjepphester!