De fleste meningsmålingene de siste årene viser at det er borgerlig flertall. Det betyr at det norskefolk vil ha en annen politikk. Vi har i dette dokumentet sett på 5 hovedutfordringer det norskesamfunn står ovenfor, og som de borgerlige partiene vil løse på en helt annen måte enn dagensregjering.

Høyre håper de andre borgerlige partiene kan være med på å garantere at et borgerligflertall vil føre til en kursendring innen disse fem feltene. Disse fem områdene er kjernen i Velferds-Norge.

HOVEDUTFORDRINGER I DET NORSKE SAMFUNN

Vi har kommet frem til at det er innen fem politikkområder det er stor enighet mellom de fireborgerlige partiene. Dette er fem områder der regjeringens politikk har feilet, fem områder somdet er avgjørende at vi får en kursendring for at Norge skal være et godt land å bo i fremover.

Hovedutfordring 1:Mer kunnskap i skolen

En av fem elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive så godt at de kan ta videreutdanning. En av tre elever i videregående skole avbryter utdanningen eller består ikke i et ellerflere fag. De borgerlige partiene er enige om at hovedsatsingen i skolen må være økt kunnskap.

Hovedutfordring 2:Kortere helsekøer og bedre helsetilbud for alle

250 000 syke står i dag i helsekø selv om det finnes kapasitet til å behandle dem. For regjeringener det tydeligvis viktigere at legen som opererer er ansatt i staten, enn at syke får behandling. Deborgerlige partiene er enige om at det viktige er at folk får behandling, ikke hvem som gir den.

Hovedutfordring 3:Mer og tryggere vei og kollektivtransport for pengene

En borgerlig regjering kan sikre mer og tryggere vei og kollektivtransport for pengene. Det gjørvi ved å samarbeide med ikke-statlige krefter.

Hovedutfordring 4:Trygge norske arbeidsplasser

Det viktigste tiltaket for å sørge for velferd for alle, er arbeidsplasser til alle. Norgetrenger en regjering som er glad i bedrifter, og tar hensyn til de en millionarbeidsplassene som er i små- og mellomstore bedrifter.

Hovedutfordring 5:Respekt for det ikke-statlige

Den rødgrønne regjeringen mener at staten skaper det gode samfunn. De borgerlige partienemener det gode samfunn skapes av alle mennesker som hver dag jobber og bidrar i sinelokalsamfunn. Regjeringen viser liten respekt for det som skjer utenfor staten, i frivilligeorganisasjoner, ikke-statlige selskaper og institusjoner.

Les hele dokumentet "Borgerlig politikk 09" i PDF-format (se kolonnen til høyre)-