Høyre, Unge Høyre og Minerva inviterte til årets store ideologiseminar i anledning Jan P. Syses fødselsdag. Temaet for årets seminar var "Borgerlig samling", noe som var en bærende kraft i alt hans politiske virke. Blant deltagerne varKristin Clemet (Civita, med bakgrunn i Høyre),Per Arne Olsen (Fremskrittspartiet),Kjell Ingolf Ropstad (Kristelig Folkeparti) ogLars Peder Nordbakken (Civita, med bakgrunn i Venstre).

- Hva er det som binder de borgerlige partiene sammen?

- Akkurat nå er det en sterk vilje til å snakke sammen. Ideologisk og prinsipielt sett så er det en tro på at det finnes en del institusjoner i samfunnetvårt som der er verdt å ta vare på fordi de skaper en motvekt mot for mye konsentrasjon av makt. Ikke minst hos staten. Og så er det en tro på at enkeltmennesker trenger å ta ansvar, og at enkeltmennesker skal ha en viss frihet, sier Henrik Syse til Morgennytt.

- Vi hadde en samtale i går som viser at vi har lyst til å snakke sammen. Det er ikke snakk om bare å komme til kompromisser, men også å lære av hverandre, legger han til.

Se hele innslaget på Morgennytt her.