Høyre og Fremskrittspartiet har i mange år kjempet for at personer med en funksjonshemming eller bistandsbehov skal ha muligheten til å leve normale liv. For mange kan en brukerstyrt assistent bidra til dette – ved å la brukerne være sjef i eget liv. Regjeringen vil fremme et lovforslag denne våren om rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Den rødgrønne regjeringen hadde i åtte år trenert denne saken, tross sterke protester fra både brukerorganisasjoner og opposisjonen. På slutten av perioden la de frem et høringsnotat, som ikke innfridde tilstrekkelig på innholdet i BPA. På flere punkter vil lovforslaget styrke innholdet i BPA, sammenlignet med hva som ble foreslått av de rødgrønne.

- Denne saken har vært utsatt i altfor mange år med rødgrønn regjering. For å sikre at denne rettigheten raskt kommer, har vi måttet ta utgangspunkt i forslaget som har vært på høring, sier Nørve.

Nørve understreker at denne ordningen ikke var god nok, og derfor vil rettigheten utvides til også å omfatte støttekontakt og avlastning for familier med hjemmeboende barn med nedsatt funksjonsevne.

- Dette er en viktig rettighet for å skape et samfunn med muligheter for alle, sier Nørve.

- Vi ønsker et samfunn der alle, også de med funksjonshemming og bistandsbehov, har mulighet til å leve selvstendige og aktive liv, med utdanning, arbeid og et sosialt liv, legger hun til.