– Jeg håper virkelig det går rett vei nå. Jeg har følelsen av at vi kan få til en kamp i Norge i dette året, sier den bergenske proffbokseren til Bergens Tidende.

Tirsdag var hun på Stortinget og møtte stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp. Høyre-Frp-regjeringen har varslet at de ønsker å fjerne forbudet mot proffboksing i Norge, som ble innført i 1981. Også knockoutloven av 2001, som forbyr all kampsport med mulighet for knockout, gjør proffboksing i formen vi kjenner forbudt i Norge.

Regelverket er komplisert, og i første rekke er det snakk om å avvikle en kamp på dispensasjon fra dagens lovforbud.Høyres leder i familie- og kulturkomiteenSvein Harberg sier at det er nødvendig å gå langsom frem i denne saken.

– Hensynet til boksernes sikkerhet, og samtidig unngå at vi åpner for farlige kampsporter, gjør at vi må bruke tid på en finne en modell som treffer, sier han til Bergens Tidende onsdag.

Da Høyre og FrP inviterte idretten til dialogmøte for å videreutvikle norsk idrettspolitikk tirsdag, var også Stig Inge Bjørnebye og Kjartan Berland blant gjestene - i tillegg til Brækhus.

Stig Inge Bjørnebye er utviklingssjef i Norges Fotballforbund (NFF), og har jobbet med utvikling av barne- og ungdomsfotballen etter at han avsluttet proffkarrieren. Han tok i sitt innlegg opp de grunnleggende kulturelle utfordringene vi i dag står overfor, når idrett og frivillighet beveger seg fra en tradisjonell medlemsbevegelse med sterk dugnadsånd til mer ad hoc-preget deltagelse. Dagens foreldre har dårlig tid, men er samtidig sterkt engasjert i sine barns utvikling.

- Idrett og særlig breddefotballen er samfunnets største inkluderingsarena, og samtidig svært viktig som læringsarena, sa Bjørnebye. Han mener at eierforholdet til egen utvikling er noe av det viktigste idretten formidler til barn og unge.

Komitéleder Svein Harberg understreket at når regjeringen vil utrede reguleringen av pengespill er en eventuell lisensordning bare aktuell hvis idrett og frivillighet kan få økte inntekter, samtidig som hensynet til spilleavhengige ivaretas. Kjartan Berland, styremedlem i NFF og leder av Skedsmo Høyre tok opp at idretten må tas med i dialog om utviklingen av spillemiddelinntekter.

Regjeringen vil fjerne forbudet mot proffboksing, og tirsdagens idrettsmøte ble avsluttet med et intervju med Cecilia Brækhus. Hun ønsker ikke noe frislipp for boksing i Norge, men en søknadsbasert unntaksordning hvor utøvernes sikkerhet står i sentrum. Høyres Linda Hofstad Helleland understreket at regjeringspartiene er opptatt av at endringer skjer i dialog med idrettsforbundet.