Børge Brende understreket viktigheten av global og nasjonal handling for å nedkjempe voldelig ekstremisme. Fra angrepene i Peshawar til Paris, fra Nigeria til Libya og København, blir vi konstant minnet om viktigheten av global og nasjonal handling. Militære virkemidler, et effektivt politi og styrket etterretning er nødvendig, men langt fra nok. Voldelig ekstremisme finnes i alle samfunn, sa Brende i sin tale.

- Fellesnevnere for hvorfor noen blir forført av ekstremister, er mangel på utdanning, arbeidsløshet og følelsen av å være ekskludert. Dette er ingen unnskyldning for terrorhandlinger: få eller dårlige muligheter rettferdiggjør ikke å drepe. Gjerningsmennene må rettsforfølges og straffes. Samtidig er det viktig at vi bekjemper grobunn for ekstremister ved å skape jobber og muligheter for unge. Vi må bedre kvaliteten på skoler og gi flere barn og marginaliserte grupper mulighet til skolegang, sa Brende.

58 millioner barn har i dag ikke tilgang på utdanning. Barn som rammes av krig og konflikt, jenter og funksjonshemmede er særlig utsatt. Utdanning for alle er ikke bare en menneskerett, det er en betingelse for vekst og utvikling. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende har satt i gang et krafttak for at Norge skal være en global pådriver i arbeidet med å sikre alle barns rett til utdanning. Derfor har regjeringen doblet sin satsning på global utdanning innen 2017, til 3,7 milliarder kroner.

Regjeringen har også implementert en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med fokus på tidlige og forebyggende tiltak. En av prioritetene er å hindre jihadister å reise ut, og å hindre at potensielle terrorister vender tilbake fra konfliktsoner.