PDF med hele redegjørelsen ligger nederst som vedlegg på denne siden.

Jeg vil også beklage at mitt navn ble brukt av Via Futura i et anbud for Arnatunnelen AS. Dette var en feil og Via Futura har nå frasagt seg sitt oppdrag for Arnatunnelen AS.

Hvorfor meldte jeg ikke fra om mine verv utenfor Stortinget slik jeg pliktet å gjøre? Var det fordi jeg hadde noe jeg gjerne ville skjule? Svaret er nei, fordi internt på Stortinget, og i deler av byråkratiet har mitt verv i ASECAP vært relativt godt kjent. Men det hjelper så lite, fordi jeg sviktet å informere mine velgere gjennom registeret vi folkevalgte i 2008 vedtok å etablere, for å imøtekomme en berettiget interesse fra allmennheten.

Jeg har forståelse for at pressen tok tak i denne saken og har gjennomført grundige undersøkelser. Det svir å bli ”arrestert” av landets største avis, men når min sløvhet og unnfallenhet førte til at ”mitt register” var mangelfullt har jeg kun meg selv å takke.

Jeg vil sørge for at alt som ligger i redegjørelsen og som skal meldes Stortingets register blir meldt inn umiddelbart.

Jeg har videre frasagt meg styrevervene i det sovende selskapet Kyststamveien AS som er eid av Bergen Næringsråd og Stavanger Næringsforening, Paladio AS som driver med eiendomsutvikling og varamedlemsvervet i min brors selskap Halleraker AS. Om jeg også som medlem av kommunalkomiteen bør trekke meg fra ASECAP overlater jeg til min partiledelse å vurdere.

Jeg har bedt partiet om å gå ut av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Dette har partiet akseptert og jeg vil nå fortsette i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Dette gjør jeg for å fjerne en hver tvil som kan oppstå knyttet til min habilitet.

Til slutt vil jeg få uttrykke min uforbeholdne og sterke beklagelse for de ulemper dette har medført for mine kolleger på Stortinget, og andre som er trukket inn i dette.

Har et sterkt håp om å få anledning til å komme raskt tilbake og bidra til å skape de beste forutsetninger for partiet fremfor høstens viktige valg.

Øyvind Halleraker