Stortingets forutsetning om en forsvarlig rovdyrforvaltning i kombinasjon med aktivt landbruk er ikke oppnådd i alle deler av landet.

- Høyre hadde håpet på et forlik som ville ivareta denne todelte målsetningen på en bedre måte og dermed resultert i et lavere konfliktnivå, sier Meling.
Lokal forvaltning
Høyre mener en styrket lokal forvaltning i seg selv ville ha virket konfliktdempende ved at lokalsamfunnene hadde fått større styringsmulighet og bedre tillitt til forvaltningen.
Rovdyr - en del av norsk natur
Høyre mener at rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og at disse skal forvaltes på en forsvarlig måte.
- Høyre forventer nå at regjeringen følger opp rovviltforliket fra 2004 i tråd med det som den gang var intensjonene med forliket. Det er viktig å få dempet konfliktnivået og sikre en bedre lokal medvirkning, avslutter Meling.