Bedriften heter Tøff UB og vant nylig prisen for beste ungdomsbedrift påyrkesmessen for ungdomsbedrifter i Sør- Trøndelag. Forretningsideen er åsette fokus påmobbing gjennom å holde foredrag basert påpersonlige erfaringer.

– I stedet for å lage en ny hårstrikk så gjør vi en ordentlig forskjell. Vi vil at de som mobber ser hvordan det faktisk føles for dem som blir mobbet. De må våkne opp og tenke «hva er det jeg er med på?», sier Vibeke Brevik (18), som selv ble mobbet på ungdomskolen.

Kristin Kulseth (17) er en av de andre jentene i bedriften som selv har blitt mobbet.

– På ungdomsskolen er du lett påvirkelig. Det eneste du vil er å bli godt likt og være en del av gjengen. Da er det tøft å bli satt utenfor, sier Kulseth til Dagsavisen.

De syv jentene har fordelt arbeidsoppgavene mellom seg. Tre holder foredrag, mens de andre i gruppen gjør den viktige jobben med markedsføringen og planlegging i forkant, leser salen underveis i foredraget for å kunne tilpasse budskapet best mulig til publikum, samt at de kartlegger elevenes holdninger både før og etter foredraget. Dette gjør at de har god dokumentasjon påhva slags virkning foredraget har på elevene.

Målet er åutvikle forretningsideen til en mal som kan brukes av andre elever over hele landet. Elevbedrifter målegge ned etter faget er ferdig, men jentene i bedriften som ogsåvant prisen for best verdiskapingspotensial, har tro påat de kan videreføre bedriften i etterkant.

– Disse jentene snakker så åpent og ærlig at det går til hjertet på alle som hører dem, sier Erna Solberg til Dagsavisen. Solberg mener jentene hadde flere gode innspill hun vil ta med seg i det videre arbeidet påStortinget.

Les hele saken i Dagsavisen 17. mars 2011.

LES OGSÅ DENNE SAKEN:

Høyre mener arbeidet mot mobbing måstyrkes.