Høyre og Fremskrittspartiet har i mange år kjempet for at personer med en funksjonshemming eller bistandsbehov skal ha muligheten til å leve normale liv. For mange kan en brukerstyrt assistent bidra til nettopp dette.

- Frem til nå har beslutningsmyndigheten vært delegert til kommunene, kun som en lovfestet plikt, noe som har ført til at altfor mange funksjonshemmede ikke har fått BPA, eller at de har fått et for dårlig tilbud. Dette har jeg sammen med flere fra Høyre, inklusive statsminister Erna Solberg, jobbet knallhardt for å få endret, mens vi satt i opposisjon, sier Nørve.

Regjeringen har visjon om et samfunn der alle kan delta. De fleste ønsker utdanning og arbeid, og har forventninger om å leve et selvstendig og aktivt liv. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag for at de med stort behov for bistand skal nå målene i sitt liv.

- Når Helseminister Bent Høie valgte å ta utgangspunkt i modellen som den forrige regjeringen sendte ut på høring, var det for å spare tid og unngå flere utredninger. Dette var en modell som verken brukerorganisasjonene eller Høyre og FrP var fornøyd med. Jeg er derfor glad for at Helseministeren lyttet til høringsuttalene som kom inn, og utvidet rettigheten til også å omfatte støttekontakt og avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, sier Nørve.

- Retten til BPA slik den nå foreslås, er en god start og regjeringen er tydelig på at den også vil vurdere om rettigheten bør utvides ytterligere ved en senere anledning. Lovfesting av BPA er et frigjøringsverktøy som gir funksjonshemmede samme handlingsrom til livsutfoldelse som alle andre, legger hun til.

Les lovforslaget fra regjeringen her.