Torsdag 16.februar kom innstillingen på forslaget om å prioritere brystrekonstruksjon etter brystkreft. Regjeringspartiene viser ingen vilje til å følge opp det de tidligere har sagt om at ventetiden nå må kraftig ned.

Høyres Sonja Sjøli, som har vært saksordfører, er svært skuffet.

- De skyver det ut i tid, de skal utrede og utrede. Nå har disse kvinnene ventet lenge nok!

Regjeringspartiene gir inntrykk av at de vil, men evner ikke å gjennomføre til tross for at de sitter med flertallet.

- De tåkeprater og er unnfalne, og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er løftebrudd i forhold til hva de har hevdet i det offentlige ordskifte, sier Sjøli.

Høyre har sammen med Frp og Krf fremmet forslag som ville bidratt til å bedre livskvaliteten for svært mange kvinner. Disse vil det bli stemt over i Stortingssalen den 1. mars.

- Regjeringspartiene har ennå tid på seg, det er som kjent ingen skam å snu, sier Sonja Sjøli.

Forslagene:

1. Stortinget ber Regjeringen sikre at brystrekonstruksjon etter brystkreft kommer inn under prioritert helsehjelp, i henhold til pasientrettighetsloven.

Maksimal ventetid, etter en medisinsk vurdering, må ikke overskride ett år etter at brystet/brystene er fjernet.

2.Stortinget ber Regjeringen sørge for at det inngås nødvendige avtaler med private klinikker om brystrekonstruksjon etter brystkreft for å få redusert ventetiden og ventelistene,

og ber om at det redegjøres for tiltakene i revidert nasjonalbudsjett 2012.

Følg hele saken:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=51595