Det er positivt at regjeringen omsider leverer 283 millioner kroner til oppfølging av inneværende langtidsplan,men disse midlene, som vil komme i siste år av planperioden, skal dekke utgifter som har løpt fra dag én – 1.1.2009.

Regjeringen skriver at langtidsplanen ferdigfinansieres, menskjuler med detat de økonomiske forutsetningene i planen ikke var bærekraftige i utgangspunktet.

- Den løpende underdekningen av drift, øvelse og aktivitet har store konsekvenser for operativ evne og tilgjengelighet, i tillegg til mannskapenes motivasjon. Erfaringsmessig har det også vært vanskelig å budsjettere med så store effektiviseringsgevinster som det legges opp til, uten at det får konsekvenser også for aktiviteten, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann, Ivar Kristiansen.