- Den historisk store bemanningsøkningen i politiet styrker oss i kampen mot kriminaliteten, og forsterker samfunnssikkerheten. Når vi i tillegg styrker både påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen får både effektiviteten og kvaliteten i hele straffesakskjeden et etterlengtet løft, uttaler Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp.

Regjeringen vil snart legge frem en stortingsmelding om kriminalomsorg og forslaget til politireform. Slik moderniseres justissektoren for løse fremtidens behov.

- Budsjettet gjør landet tryggere og det bidrar til styrket rettssikkerhet og raskere oppfølging av straffbare forhold. Det er et budsjett som løser viktige oppgaver i dag, og som ruster oss til å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer, avslutter Werp.

Les også pressemeldingene fra Justis- og beredskapsdepartementet her.

Les departementets budsjettforslag her.