- Vi skal etablere et veiselskap som skal markere slutten på en stykkevis utbygging og en klattevis finansiering av vei i Norge.For det er jo slik det har vært bygd vei i Norge frem til nå, sier komitéleder Hofstad Helleland.

- Veiselskapet skal ikke være det eneste. Vi skal lage en motorveiplan for å binde landet sammen med skikkelig god veier, og vi skal endelig komme i gang med OPS-prosjekter igjen. Offentlig-Privat-Samarbeid gir raskere gjennomføring, det gir garanti for vedlikehold, det gir innovasjon og det gir mer effektiv ressursutnyttelse.

Raskere gjennomføring

Høyre-Frp-regjeringen sørger for raskere gjennomføring av samferdselsprosjekter.

- På tre uker etter vi tok over, klarte denne regjeringen å øke budsjettet for samferdsel med nesten 2 milliarder kroner.Norges mest trafikkerte ferievei, E18 i Vestfold som skulle stå ferdig i oktober, ble fremskyndet til før fellesferien.Vi har sørget for at Avinor kan sette i gang å bygge en ny terminal på overfylte Flesland.I Finnmark er det gitt 60 millioner til at veien mellom Elvenes og Hesseng blir fremskyndet og bygget helhetlig.På Sørlandet blir Strekningen Arendal Tvedestrand fremskyndet med 80 millioner for å raskere og mer sammenhengende utbygging.Vi har satt i gang 20 ulike tiltak for å sikre veiene mot de farligste tunge kjøretøyene.Etter 30 års debatt er det endelig avklart hvor godsterminalen i Norges vaktreste by, Trondheim skal ligge!

- Vi gjennomfører, i stedet for vente.Vi handler, fremfor å utrede.Vi viser hver eneste dag at denne regjeringen har den gjennomføringskraften som norsk samferdsel har så sårt trengt, påpeker hun.

Trafikksikkerhet

Før valget i 2013 lovet Høyre åbygge mer vei og bane - raskere og mer effektiv.

- Der de rødgrønne tviholdt på gamle og stivbeinte løsninger, bestemte vi oss for å ta i bruk nye metode for å fart på samferdselssatsingen i Norge.Dessverre så planla de rødgrønne bare for at av 10 000 km stamvei skal det bygges 20 km midtdelere i 2014. Jeg trodde det manglet en null, sier Hofstad Helleland, før hun utdyper:

- Dessverre er det alt for mange døde og hardt skadd i trafikken hvert år. Alt for mange familier får livene sine snudd opp ned. Høyre snakker ikke bare om viktigheten av trafikksikkerhet i opposisjon, vi skal styrke og løfte frem trafikksikkerhet i posisjon. Det betyr at vi skal bygge flere kilometer midtrekkverk, vi skal gjøre mer av det forebyggende arbeidet som vi vet virker og vi skal få de farligste kjøretøyan bort fra veiene. Slik blir det trygt for andre å kjøre der.

Kraftig kollektivsatsing

Hun påpeker at en kraftig kollektivsatsing er nødvendig for at de store byene skal kunne vokse.

- For å nå målene i Klimaforliket legger vi til rette for mer miljøvennlig reiseatferd - derfor foretar vi en historisk satsing på kollektivtrafikken i de store byene når vi nå øker investeringstilskudd til viktige kollektivtransportløsninger fra rødgrønne 8% til vår regjerings 50%. Dette gjør det det mulig å ta de løftene som storbyene våre trenger.

Se innlegget til landsmøtet her:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file