Torsdag 16. august inngår Oslo kommune ved Utdanningsetaten avtaler med
Skanska Norge ASA og Backe Prosjekt AS om bygging av to nye skoleanlegg i
Groruddalen til en verdi av ca. 600 millioner kroner.


De nye skoleanleggene gjennomføres som offentlig-privat
samarbeidsprosjekt (OPS-prosjekt).

Fordelen ved å benytte OPS er mange. Les representantfoeslag fra Høyre om OPS på stortinget.no.

Offentlig-privat samarbeid er en måte å organisere og finansiere store statlige utbyggingsprosjekter på. Ved OPS får et privat selskap, ofte opprettet for det aktuelle prosjektet, ansvaret for å bygge, drifte, finansiere og vedlikeholde store prosjekter. Det offentlige er bestiller og skal bestemme kvalitet, omfang og målsettinger for prosjektet. En avtalt leie betales fra prosjektet er på plass.