Byrådet vil bli konstituert med følgende sammensetning:

Stian Berger Røsland (33), Høyre, byrådsleder.

Stian Berger Røsland tiltrer som byrådsleder i dag. Han har vært finansbyråd siden 17. desember 2007. Røsland er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeidet som advokatfullmektig før han ble finansbyråd. Han var medlem av Oslo bystyre i to perioder fra 1999. Han har også vært byrådssekretær for byrådsleder Erling Lae; samt heltidspolitiker i bystyret og nestleder i Høyres bystyregruppe.


Organisatoriske endringer i avdelingen;
- Byrådsleders avdeling skifter navn til byrådsleders kontor (BLK).
- Kommuneadvokaten overføres fra byrådsavdeling for finans til byrådslederens kontor.

Sylvi Listhaug (31), Fremskrittspartiet, byråd for eldre og sosiale tjenester og byrådets nestleder.

Sylvi Listhaug har vært byråd for velferd og sosiale tjenester siden 17.01.2006. Hun er tidligere rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe og byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester. Hun er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet. Listhaug er utdannet adjunkt.
Organisatoriske endringer;
- Avdelingen skifter navn til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST).
- Ansvaret for barnevern flyttes til byrådsavdeling og kultur og utdannelse.

Torger Ødegaard (42), Høyre, byråd for kultur og utdanning.

Har vært byråd for kultur og utdanning siden 29.10. 2003. Byråd for Eldre og bydelene fra 27. september 2001. Byråd for velferd og sosiale tjenester fra 16. oktober 2002. Ødegaard har tidligere vært informasjonssjef i Stor-Oslo Lokaltrafikk AS. Han har også vært både stabssjef og byrådssekretær for presse og informasjon for tidligere byrådsleder Fritz Huitfeldt og politisk rådgiver for Oslo Høyres leder.


Organisatoriske endringer:

Avdelingen får overført ansvaret for barnevern fra EST. 2

Bård Folke Fredriksen (42), Høyre, byråd for byutvikling

Fredriksen har lang erfaring fra politisk arbeid. Han har sittet som fast medlem av Oslo bystyre siden 1991. Fredriksen har vært gruppeleder for Høyres bystyregruppe siden 2001. Han har vært leder i bystyrets finanskomitè 1995 - 1999 og 2001 - 2009. Han var byråd for kultur og utdannelse (1999-2000) og byråd for eldre og bydelene (2000-2001). Han har også hatt andre sentrale verv som leder for Oslo Høyres programkomite (2002-03) og har møtt som vararepresentant til Stortinget (1993 -97).

Jøran Kallmyr (31), Fremskrittspartiet, byråd for samferdsel, miljø og næring

Kallmyr har vært byråd for miljø og samferdsel fra 24.02.2009, og fikk også ansvaret for næring og idrett siden 17.08.2009. Han har tidligere vært konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester fra 25.08.2008 til 24.02.2009. Han har også vært nestleder i Fremskrittspartiets bystyregruppe og byrådssekretær for miljø og samferdsel og for velferd og sosiale tjenester. Han skriver Masteroppgave i juss og var formann i Oslo FpU fra 2000 - 2003.

Kristin Vinje (46), Høyre, byråd for finans.

Vinje kommer fra stillingen som direktør ved Simula Research Laboratory AS
Hun har tidligere vært avdelingsdirektør i nærings- og handelsdepartementet (2002 - 2005) og forsker ved Sintef (1996 - 2002). Hun ble valgt inn i bystyret i 2007, og har vært medlem av kultur og utdanningskomiteen. Vinje er utdannet dr. scient i kjemi fra Universitetet i Oslo (1994).

Mer informasjon om det nye byrådet finnes på www.byradet.oslo.kommune.no


Kontaktpersoner:
Stian Berger Røsland, byrådsleder, tlf. 90 16 42 75
Steinar Wulfsberg-Gamre, byrådssekretær, tlf. 402 45 204