Sanner var invitert av Høyres lokalforening i Spania for å snakke om valgkampsakene og ta imot innspill fra nordmenn som bor hele eller deler av året på Costa Blanca. Rundt 100 interesserte møtte frem på Hotel Golf Campoamor for å møte Sanner.

- Vi opplever at Høyres spanske forening er i fin vekst. Det har kommet mange nye medlemmer det siste året, og den lokale ledelsen jobber systematisk og målrettet med å engasjere og mobilisere nordmenn til å stemme Høyre til høsten, forteller Sanner.

Mange nordmenn

Costa Blanca er navnet på en kyststrekning i den østlige delen av Spania, i Alicanteprovinsen. Området omfatter flere populære turistdestinasjoner som Torrevieja, Benidorm, Alicante, Elche og Villajoyosa. Rundt 23.000 nordmenn er fastboende i området, i tillegg til de mange besøkende. Costa Blanca Høyre ble stiftet i februar 2010.

- Etter årsmøtet i 2012 fikk vi et fullverdig styre på plass. Vi har nå rundt 70 medlemmer og er blitt flinkere til å vise oss frem i bybildet. Vi deltar på messer og holder informasjonsmøter om politikk rundt omkring på Costa Blanca, forteller Karl J. Bugge, som leder lokalforeningen.Han forteller at det planlegges en skikkelig valgvake 9. september.

- Målet er å være 100 medlemmer innen valget, og det er jeg sikker på at vi skal klare. Høyre er i medvind her, akkurat som hjemme i Norge. På sikt har vi ambisjoner om å bli den største norske partiorganisasjonen i Spania, sier Bugge.

Stor aktivitet

- Vi opplever at Høyre sentralt ser oss, og gir oss støtte i form av valgkampmateriell og besøk av profilerte politikere. Erna var på besøk i fjor, Jan Tore er her nå og i mai kommer Per Kristian Foss på besøk. Det gir inspirasjon for oss som bruker fritiden på politisk arbeid, og gjør at det blir lettere å skaffe oppmerksomhet om Høyres politikk og arbeid for nordmenn bosatt i Spania, mener Bugge.

Han understreker også at det ikke er nødvendig å være fastboende året rundt i Spania for å bli medlem i Costa Blanca Høyre.

- Vi har også medlemmer som bor deler av året i Norge, men som ønsker å støtte arbeidet her ned. Det er ingen forpliktelser om å delta i politisk arbeid ved å melde seg inn, vi har også behov for støttemedlemmer, avslutter Bugge.