Det sier familiepolitisk talskvinne Linda Hofstad Helleland etter at Øie-utvalget la frem sine forslag til ny barnehagelov 16. januar.

Utvalget foreslår strengere kvalitetskrav til de som eier barnehagene, noe som igjen vil føre til at barnehager som ikke følger kvalitetskravene kan få kroken på døra.

– Høyre er glad for at muligheten tilsynene har til å stenge barnehager som ikke holder mål tydeliggjøres, sier Helleland.

Enklere regelverk

Barnehagen skal ikke være en oppbevaringsplass, understreker Helleland som er redd for at de siste årenes massive utbygging har gått på bekostning av tilbudet til barna. Økte krav til barnehagefaglig kompetanse i kommunen, et enklere regelverk og krav til systemer for kvalitetskontroll er forslag som skal bidra til å sikre barn et godt og trygt barnehagetilbud.

- Høyres barnehageutvalg foreslår et eget uavhengig barnehagetilsyn som skal reise rundt og sjekke kvaliteten. For barnehagene som ikke tilfredsstiller venter varsel eller bøter eller krav om å stenge.

– Dersom man ikke ser at tilbudet blir bedre så er det ingen annen utvei enn å stenge barnehagen, og å gi mulighet til en ny barnehage med bedre tilbud, sier Helleland til NRK 21.02.2012.

- Jeg vet at det er mange foreldre som idag ikke er fornøyd med kvaliteten i barnehagen.

Helleland mener at en stor del av problemet i dag er at det er kommunene som driver barnehagene og på samme tid fører tilsyn med dem.

– Det skaper en dobbeltrolle og er uryddig. Derfor må det på plass et uavhengig tilsyn. Nå bruker vi 40 milliarder kroner i året på barnehager, og da må vi forvente å få gode barnehagar tilbake, sier Linda Hofstad Helleland til NRK.

Halvorsen har forsømt kvalitetsarbeidet

Barnehagen utgjør en viktig del av oppveksten for barn i Norge. Opp mot 97 pst. av alle barn som begynner på skolen har gått i barnehage. De fleste barnehagebarn tilbringer mange timer i barnehagen i løpet av en uke.

- Regjeringen har forsømt kvalitetsarbeidet i barnehagen. Mange barnehager utfører godt kvalitetsarbeid hver eneste dag, men dessverre er det for mange barnehager som ikke klarer å levere et godt nok tilbud til barna. Denne utredningen bekrefter at det er mangel på tilstrekkelig kompetanse i norske barnehager. Det går ut over kvaliteten på tilbudet. I dag er det over 6000 pedagoger på dispensasjon. Dette sammen uklare krav og regelverk for sektoren skaper utrygghet for barna. Høyre forventer at kunnskapsministeren er ambisiøs på barnas vegne og støtter forslag som sikrer et like godt barnehagetilbud til alle barn, sier Helleland.

Vil koste penger

Mange av forslagene til Øie-utvalget krever betydelige ressurser for å kunne gjennomføres. – Derfor kommer barnehagedebatten fremover i stor grad til å dreie seg om prioriteringer. Høyre har prioritert kvalitetsarbeidet i barnehagene gjennom flere år i våre alternative statsbudsjett. Nå forventer vi at regjeringen gjør det samme, sier Helleland.

- Høyre ønsker seg en barnehagelov som gir kommunene og barnehagene stor frihet til å organisere barnehagetilbudet, samtidig som det settes klare krav til hva barnehagetilbudet skal inneholde. Da sikrer vi mangfoldet i sektoren samtidig som vi sikrer alle barn et like godt barnehagetilbud over hele landet, avslutter Helleland.

Hele utredningen med forslag finner du her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2012/utvalg-foreslar-endringer-i-barnehagelov.html?id=669308