Navn: Eivind Falk

Alder: 47, men vital for alderen!

Kommune: Lillehammer

Hvorfor er Høyre ditt parti:

Fordi Høyre er et parti som respekter enkeltmennesker og deres initiativ. Samtidig er det også et kulturparti, og kulturprofilen til Høyre er viktig for meg. Det er ikke staten som skal bestemme over eller styre kulturen. Kulturen skal ikke brukes som et politisk virkemiddel, men vokse frem og bygges nedenifra.

Hvorfor bør innbyggerne i Lillehammer stemme Høyre 12. september?

Det er på tide med et politisk skifte i Lillehammer for å skape nye og gode bindinger og mer vitalitet. Vi ønsker at Lillehammer skal bli en ”ja kommune”. Enten du vil anlegge et næringsbygg eller bare bygge ut garasjen, skal kommunen hjelpe deg og tilrettelegge så godt som mulig. Høyre i Lillehammer mener det er mulig å få til et bra samspill mellom kommuneadministrasjonen og innbyggerne.

Som ordfører vil jeg være positiv og synlig. Jeg ønsker å fronte Lillehammer på en god måte både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig for Lillehammer som turistby. Vi må ikke minst være på hugget når avgjørelsene tas på nasjonalt nivå i forhold til vei og tog.

Jeg verdsetter også kulturlivet og mener at det kommer mange barn og unge tilgode. Derfor vil noe av det første jeg gjør som ordfører være å redusere den kommunale husleien, som flere kulturaktører har ønsket lenge. På sikt vil vi fjerne denne husleien helt. Vi skal verdsette det frivillige arbeidet som legges ned for våre barn og unge. Enten det er idrett eller amatørteater.

Eivind Falk

Oppland Høyre

Høyres politikk på kultur og medier