Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Erik Lundesgaard

Alder: 31

Kommune: Oslo

Hvorfor er Høyre ditt parti:

Jeg har vært medlem av Høyre siden 2005, og meldte meg inn fordi jeg mener man bør ta konsekvensen av sine politiske holdninger.

Ideologisk er jeg liberalist og opptatt av at samfunnet skapes av privat intiativ. Staten er til for borgerne, og ikke for seg selv. Jeg er opptatt av lavere skatter og avgifter og mer fornuftig bruk av offentlig midler.

Hvorfor bør innbyggerne i Oslo stemme Høyre 12. september:

Høyre vil jobbe for å gjøre Oslo til en enda bedre by. Personlig er jeg spesielt opptatt av samferdsel, byutvikling, kriminalitetsbekjempelse og kultur.

Oslo Høyre

Trygge lokalsamfunn

Les Eriks blogg